Mitä voidaan automatisoida?

Esimerkiksi laskut voidaan hakea automaattisesti älytunnistuksen poimiessa tarvittavat tiedot.

Ohjelmistopalvelumme laskuautomaatio kierrättää, tiliöi ja maksaa automatisoidusti ohjelmistorobotin ohjatessa koko tilaus- ja toimitusketjua. Toimintamalli mahdollistaa esimerkiksi asiakkaiden luomisen automatisoidusti järjestelmiin. Myös tuotekoodien oikeellisuuden varmistaminen sekä tositteiden kirjaaminen on mahdollista tehdä samalla. Kaikki käyttäen automaattisesti useita eri järjestelmiä.

 

Edellä kuvatun lisäksi ajatuksemme automaatiosta kattaa myös uudentyyppisen työnjaon. Itsepalvelu, ryhmätyö ja älykkäät toimintatavat mahdollistavat aidot säästöt ja toiminnan tehokkuuden. Itsepalvelulla sitoutetaan asiakasta ja minimoidaan tekemistä jatkotoimenpiteiden kohdistuessa suoraan oikealle tekijälle tai järjestelmälle. Taustaprosesseissa kirjaustyön sijaan hoidetaan poikkeamia ja keskitytään ydintekemiseen. Teknologian hoitaessa rutiinit asiantuntija keskittyy vain asiantuntijatyöhän.

 

Automaatioratkaisuissamme korostuvat:

  • Monipuoliset mahdollisuudet laskuautomaation toteuttamiseen
  • Rivikohtaiset tiliöinnit laskun sisällön perusteella
  • Tilauksellisten laskujen automaattinen hyväksyntä täsmäytyksen avulla
  • Laskut automaattisesti oikeille henkilöille laskun sisällön perusteella
  • Mahdollisuus raportoinnin tehostamiseen
  • Älytunnistukseen pohjautuva laskujen validointi
  • Rutiinien käsintekemisen minimointi
  • Koneälyn korkea hyödynnettävyys
 

Nopeaa tilaustenhallintaa ja laskutusta

Tehosta tilaustenhallinnan ja laskutuksen automatisoitua tiedonkeruuta oppivalla älytunnistuksella. Automaattisesti poimittavat tiedot voivat sisältää informaation kuljetusmääristä, ajankohdista, asiakkaista, osoitteista, jne. Skannaus voi yksinkertaisimmillaan sisältää pelkän rahtikirjanumeron viivakoodilta tunnistettuna. Samalla kun tiedot siirtyvät automaattisesti kuljetus- / toiminnanohjausjärjestelmääsi, arkistoi ne pilveen. Tällöin pääset kuljetustietoihin käsiksi milloin ja mistä tahansa. Samalla voit antaa oikeudet asiakkaillesi ja sidosryhmillesi heille kuuluviin asiakirjoihin.

 

Laskuautomaatiossa kyse ei ole pelkästään kustannussäästöistä, vaan myös älykkäästä tavasta vapauttaa aikaa asiantuntijaosaamista vaativille töille. 96% asiakkaistamme ovat valmiita suosittelemaan palveluamme muille.

X

Sivustolla käytetään evästeitä.